Polityka Prywatności

Prawa autorskie:

Copyright 2017-2018 Śląskie Sejfy Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prawa do domeny internetowej slaskiesejfy.pl przysługują Śląskie Sejfy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-092, ul. Mickiewicza 3

Wszystkie zamieszczone na stronie internetowej slaskiesejfy.pl (dalej: „Strona Śląskie Sejfy”) materiały są chronione prawami autorskimi. Zawartość Strony Śląskie Sejfy, ani jakakolwiek jej część, nie mogą być: zwielokrotniane, modyfikowane, dystrybuowane, publikowane, wyświetlane, utrwalane lub wykorzystywane w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, czy rejestrujących w celach innych niż na użytek prywatny lub niekomercyjny, chyba że Śląskie Sejfy Sp. z o.o. wyrazi w tym zakresie uprzednią zgodę w formie pisemnej. Naruszenie praw do wszelkich użytych na Stronie Śląskie Sejfy nazw, oznaczeń, znaków graficznych, logotypów i innych znaków towarowych, a także zamieszczonego na niej tekstu, grafiki, zdjęć, obrazów, plików (audio, wideo, z animacją, z danymi), prezentacji, programów oraz ich układ na Stronie Śląskie Sejfy, pociągać za sobą będzie odpowiedzialność przewidzianą w odpowiednich przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2016.380 ze zm.), ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz.U.2016.1137, ze zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003.153.150,ze. zm.), ustawie z dnia 4  lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2016.666, ze zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016.922, ze zm.) oraz konwencjach międzynarodowych.

Odpowiedzialność:

Wszelkie informacje i dane zawarte na Stronie Śląskie Sejfy mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Zawartość Strony Śląskie Sejfy przygotowywana została przez Śląskie Sejfy Sp. z o.o.. Śląskie Sejfy Sp. z o.o. dokłada należytej staranności aby materiały dostępne na Stronie Śląskie Sejfy były przygotowane rzetelnie i profesjonalnie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za utratę ich aktualności. Jednocześnie Śląskie Sejfy Sp. z o.o. oświadcza, że treści zawarte na Stronie Śląskie Sejfy mają charakter ogólny, tym samym nie gwarantuje kompletności i dokładności zawartych informacji. W celu uzyskania szczegółowych danych należy każdorazowo kontaktować się z Śląskie Sejfy Sp. z o.o. za pośrednictwem danych wskazanych w zakładce „Kontakt”.

Śląskie Sejfy Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych na Stronie Śląskie Sejfy, jak również za niewłaściwe wykorzystanie tychże informacji.

Śląskie Sejfy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody poniesionej w związku z niedokładnością lub nieścisłością treści umieszczonej na Stronie Śląskie Sejfy lub dostępnej za jej pośrednictwem. Śląskie Sejfy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, opóźnienia, zakłócenia w łączności między użytkownikiem a Stroną Śląskie Sejfy oraz przerwy w dostępności Strony Śląskie Sejfy, nie gwarantuje również, że Strona Śląskie Sejfy będzie działać bez obecności szkodliwego dla użytkownika oprogramowania.

Śląskie Sejfy Sp. z o.o. oświadcza, że odsyłacze do serwisów internetowych stron trzecich umieszczone na Stronie Śląskie Sejfy zostały wyłącznie dla wygody jej użytkowników, tym samym Śląskie Sejfy Sp. z o.o. nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treści tam zamieszczone.

Polityka prywatności

1. Podmiotem zamieszczającym na teleinformatycznym urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Śląskie Sejfy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-092, ul. Mickiewicza 3

2. Strona slaskiesejfy.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:
Nazwa cookie Rodzaj Cel i zawartość:

__utmz trwały przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik
__utma trwały przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika
__utmb trwały przechowują czas wizyty/przebywania na stronie
__utmc trwały przechowują czas wizyty/przebywania na stronie
3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej slaskiesejfy.pl.

4. Użytkownik końcowy ma możliwość samodzielnego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji jakie stanowią pliki cookies, za pomocą zmiany ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym.

5. Użytkownik może w każdym czasie zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies poprzez konfigurację ustawień w przeglądarce internetowej na używanym telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Wskazana powyżej zmiana może jednakże spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej bleuet.pl. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce może mieć także wpływ na funkcjonowanie plików cookies na innych odwiedzanych przez użytkownika stronach internetowych.

6. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu w związku z funkcjonowaniem plików cookies nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika, ani oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

7. Śląskie Sejfy Sp. z o.o. nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronie slaskiesejfy.pl.